Welkom op de site van de VG-Océ

 

 

Enquête onder de leden

 

Jongstleden mei hielden wij een uitgebreide enquête onder onze leden om na te gaan wat er leeft onder onze leden en of ons beleid en onze activiteiten nog voldoende zijn hierop zijn afgestemd.

Velen van u vulden bereidwillig deze enquête in, wat leidde tot een respons van meer dan 25%, een prima resultaat voor dit soort enquêtes. Aan alle deelnemers: Hartelijk dank daarvoor!!

Het geeft iets aan over de hechte band die er nog steeds bestaat tussen onze leden.

Het bestuur is druk bezig met het verwerken van de resultaten; deze zullen binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

Nogmaals dank voor uw inzet! De inzendtermijn is intussen voorbij.

 

Op 10 april 2021 verscheen een Nieuwsflits om uw aandacht te vestigen op o.a. de campagne Senioren en Veiligheid die het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart.

De Koepel Gepensioneerden heeft dit gepubliceerd in haar Nieuwsbrief 16 van 10 april 2021.
U leest deze Nieuwsbrief hier.

De Nieuwsflits van 10 april van onze vereniging leest u hier verder

 

Brief aan bestuur Koepel Gepensioneerden

 

Het bestuur van de VG-Océ heeft een brief gestuurd naar het bestuur van de Koepel Gepensioneerden met het verzoek tot een meer activistische houding van de Koepel inzake het nieuwe pensioenstelsel. U leest hem hier.
Daarop is antwoord gekomen van het bestuur van de Koepel. U leest het antwoord hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Koepel Gepensioneerden behartigt de belangen van de VG-Océ en andere lidverenigingen naar de politiek op de volgende gebieden:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

Laatste ontwikkelingen

 

Nieuwsbrief no. 27 van de Koepel Gepensioneerden 
Datum: 27 juli 2021

De meest recente Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden betreft: Pensioenerfenis eerlijk verdelen graag!, Digitale wilsverklaring, Onderzoek naar gezond ouder worden, Druk op pensioenoverleg opgevoerd, Info over Geldmaten

U leest hem hier.

Voor oudere Nieuwsbrieven  Lees verder..

 

Nieuwe voorzitter 

 

Woensdag 24 maart 2021 is een persbericht uitgegaan n.a.v. het feit dat onze vereniging een nieuwe voorzitter heeft. Hieronder de complete tekst van het bericht

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden kent politiek en sociale partners van binnenuit.

Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. Oud-vakbondsman John Kerstens is 56 jaar en zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Lees verder.

 

 

 

 

 

 

 

Pensioenen indexeren of verlagen?

 

Op de website van PME wordt maandelijks de z.g. Dekkingsgraad gepubliceerd.
Dit is op 31 december telkens een graadmeter bij de vraag of de pensioenen verlaagd moeten worden.

Lees verder...

 

 

Pensioenadministratie van PME verhuist per 1 januari 2022 naar TKP pensioen


PME gaat haar pensioenadministratie verhuizen naar TKP pensioen. Lees verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg tussen VOG-PME en PME

 

De pensioengerechtigde deelnemers van PME waren nog niet betrokken bij de discussies die binnen het pensioenfonds worden gevoerd over de evenwichtige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar komt verandering in. Onze vertegenwoordiger in de VOG-PME, Martin Oomens, is uitgenodigd voor een gesprek bij het Pensioenfonds PME. Lees hier verder.

 

Samensmelten van VGM en VOG-PME tot VG-PME

 

Bij de VOG-PME, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME hebben enkele ontwikkelingen plaats. De grootste aangesloten verenigingen, waaronder de gepensioneerdenverenigingen van Siemens en Stork hebben samen met onze vereniging het plan opgevat om te komen tot één vereniging: de Vereniging van Gepensioneerden bij PME, om daarmee een zwaardere stem te hebben richting pensioenfonds PME.

Zoals de Koepel onze belangen behartigt naar de politiek toe, zo gaat deze nieuwe vereniging onze belangen naar het pensioenfonds  behartigen.

Lees verder...

 

Nieuwsbrief VGM van april 2021

 

VGM heeft weer een uitgebreide Nieuwsbrief uitgebracht met diverse interessante onderwerpen.

U leest hem hier.