Over VGPME

De Vereniging Gepensioneerden PME (VGPME) is eind 2021 opgericht om de belangen van alle gepensioneerde deelnemers in het pensioenfonds PME te behartigen.

Door middel van nauwere samenwerking in één vereniging willen de besturen van de

  • Vereniging van Gepensioneerden Metaal (VGM),
  • Vereniging van Gepensioneerden Siemens (VG Siemens) en
  • Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ)

een unanieme en krachtige stem namens alle leden laten horen bij het Bestuur van PME.                 

De leden van de oude VGM zijn individueel volcontributie betalende leden geworden van de nieuwe vereniging VGPME, terwijl de VG Siemens en de VG-Océ als zelfstandige organisaties lid zijn van de VGPME. De zelfstandige organisaties dragen een jaarlijks overeen te komen deel van de contributie van hun leden af aan de VGPME.

De VGPME vertegenwoordigt daarmee thans in totaal ruim 4500 gepensioneerde deelnemers.

Het Bestuur van de VGPME wordt deels gekozen door de individuele leden en bestaat deels uit gekozen bestuurders van de lidverenigingen VG Siemens en VG-Océ.

Namens de VG-Océ heeft Martin Oomens sinds de oprichting zitting in het bestuur van VGPME.        

Het bestuur van VGPME wordt geadviseerd en gecontroleerd door de Verenigingsraad VGPME. Marij Verlinden en Gerco Wilbrink zitten namens de VG-Océ in deze raad.

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen kent aan de Verenigingen van Gepensioneerden met tenminste 1.000 leden, die dit claimen bij het pensioenfonds en de sociale partners, een zogenaamd “Hoorrecht” toe; oftewel inspraak bij de uitvoering van de omzetting van het huidige stelsel naar het nieuwe.  Aangezien VG-Océ daarvoor te weinig leden telt claimt VGPME namens ons dit recht. Om een goede gesprekspartner voor PME te zijn heeft VGPME een pensioencommissie benoemd, waarin Gerco Wilbrink namens VG-Océ zitting heeft genomen.

Vertegenwoordigers van VGPME bij PME

In het (niet uitvoerend) Bestuur van het pensioenfonds PME wordt de VGPME de komende 4 jaar in 2e termijn vertegenwoordigd door Theo Bruinsma, een zeer ter zake kundig bestuurder afkomstig van de Stork bedrijven.
In het Verantwoordings Orgaan van PME wordt VGPME vanaf dit jaar niet door 2 maar door 3 personen vertegenwoordigd. Vanuit de VG-Océ gelederen is Hans Ooms gekozen als VO lid en daarnaast ook Carl Holzmann (oud Stork medewerker). Bovendien is Douwe Wielsma vanuit een opleidings traject names VGPME ook toegetreden tot het VO.

Wij verwachten dat onze belangen bij PME door deze 4 mensen prima zullen worden behartigd.

Het moge duidelijk zijn dat ons lidmaatschap van VGPME voor u als VG-Océ-lid van wezenlijk belang is.

Meer informatie over VGPME

Nieuwsbrieven

VGPME geeft 2 keer per jaar een uitgebreide nieuwsbrief uit. Deze vindt u in het menu onder “Nieuwsbrieven van VGPME

Website

Wilt u meer informatie over de VGPME dan kunt u door hier te klikken het openbare deel van de website bezoeken.  
Opmerking: De website is momenteel niet up-to-date t.g.v. het ontbreken van een webmaster bij de VGPME

Meer informatie over VG Siemens

Op de website van VG Siemens treft u veel informatie over onze partnervereniging: www.vgsiemens.nl