Over de Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangen-
verenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 150 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Diversiteit

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

Ook wij als VG-Océ zijn hierbij aangesloten en daarmee bent u als lid ook automatisch aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden en worden ook  uw belangen hier behartigd.  

Hoofdthema's

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Position Paper

De Koepel Gepensioneerden heeft samen met 3 andere seniorenorganisaties een z.g. Position Paper (Waar staan wij?) uitgebracht, waarin uitgelegd wordt wat de bezwaren zijn tegen de Wet Toekomst Pensioen (WTP) en wat de seniorencoalitie wil. Lees verder

Website

De koepel heeft een website die u hier kunt openen.